Privaatsussätted

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed tähendavad mis tahes andmeid, mida saab otseselt või kaudselt siduda teie kui üksikisikuga ning mida Duuabl kogub ja töötleb neile teenuste pakkumiseks ning täidab seadusest tulenevaid kohustusi.

Isikuandmeid saab koguda ühel järgmistest viisidest:

– kui edastate meile oma teenustega liitumisel oma kontaktandmed (sh oma nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud suhtlusviis).

– meie uudiskirjaga liitumisel.

Muude andmete kogumine

Kogume ka mitteisikuandmeid, s.o andmeid, mida ei saa konkreetse isikuga otseselt seostada (sugu, vanus, keelieelistus, asukoht). Neid andmeid kombineeritakse ja kasutatakse meie teenuste täiustamiseks. Selles privaatsuspoliitikas käsitletakse selliseid kombineeritud andmeid isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Saame kasutada kõiki kogutud isikuandmeid, et teavitada klienti uudistest, kampaaniatest ja eelseisvatest teenuse muudatustest. Kliendid, kes soovivad meie uudiskirjade meililoendist loobuda või ei soovi saada teavet neid huvitavate toodete kohta, võivad postitusloenditest igal ajal loobuda.

Nõustudes privaatsuseeskirjade tingimustega, annab klient Duuabl nõusoleku oma andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võite oma nõusoleku igal ajal meie veebisaidil tühistada või saates meile kirjalikult taasesitatavas vormis päringu. Sellistel taotlustel ja nõusolekutel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Isikuandmete turvalisus

Duuabl võtab kõik ettevaatusabinõud (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) klientide isikuandmete kaitsmiseks. Ainult volitatud isikutel on juurdepääs isikuandmetele muudatuste tegemiseks ja nende töötlemiseks.

Turvalisus

Kõiki teie edastatud isikuandmeid peetakse konfidentsiaalseks teabeks. Krüpteeritud andmeedastuskanali kasutamine pankades tagab, et ostjate isikuandmed ja pangaandmed on kaitstud.

Kliendiandmete muutmine ja töötlemise lõpetamine

Kliendil on õigus oma kliendiandmetele juurde pääseda e-posti aadressil support@handies.com. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja / või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muudest õigusaktidest.

Privaatsuseeskirjade tingimused ja muudatused

Alustades meie veebisaidi kasutamist või täites püsikliendirakenduse, kinnitate, et olete tutvunud nende põhimõtete, tingimustega ja nõustute nendega. Jätame endale õiguse vajadusel muuta käesoleva privaatsuspoliitika üldtingimusi, teatades sellest kõigile püsiklientidele, kuid anname endast parima, et meie privaatsuspoliitikat ajakohastataks ja oleksite meie veebisaidil teile kättesaadavad.