Kortermaja renoveerimine võib venida pikaks ja närvesöövaks protsessiks. Miks peaks kortermaja renoveerimise ette võtma ning kuidas hoida protsess kontrolli all? Anname ülevaate kortermaja renoveerimisest, alustades põhitõdedest. 

Miks kortermaja renoveerida?

Kortermaja renoveerimine võib olla pikk ja tülikas protsess, aga see tasub üldjuhul mitmekordselt ära. Renoveerimise järel vähenevad tavalisest küttekulud, hoone sisekliima paraneb ning hoone saab välimusest värske hingamise. Kui kortermaja on korralikult ehitatud ja planeeritud, on renoveerimine loodussõbralik valik. Kohati peaks aga kaaluma, kas hoonet tasub üldse renoveerida ning leida vastavad alternatiivid. Renoveeritud hoonel on ka suurem kinnisvaraväärtus. Protsessi käigus saab ellu viia ka varasemad ideed ning soovid nagu näiteks päikesepaneelide paigaldus vms.

Kortermaja renoveerimine - Duuabl

Kortermaja renoveerimise etapid

Kortermaja renoveerimine algab hoone seisukorra hindamisest. Sellele järgneb spetsialistidega projekti koostamine, kus on kaardistatud probleemsed kohad koos leitud lahendustega. Paika peaks panema ka vajalike tööde nimekirja koos tegevuskavaga. Kortermaja renoveerimise alla kuulub hulganisti töid, mis tuleb tervel hoonel korraga ette võtta.

Esimene samm oleks projekteerida ja lahendada hoone ventilatsioonisüsteem. Vajalik on luua hea sisekliima ning hoiduda liigniiskuse tekkimisest. Läbi peab mõtlema ka terve maja ventilatsiooni ning õhuvahetuse.

Järgmiseks peaks lahendama hoone küttelahendused. Kaasaegse küttesüsteemiga on võimalik hoida kokku küttearvete pealt. Kindlasti peaks konsulteerima asjatundjaga, kes oskab kas uut lahendust või vana lahenduse renoveerimise plaani pakkuda. 

Üldiselt jaguneb kortermaja renoveerimine üsna kindlateks etappideks nagu remondifondi kogumine, üldkoosolekul otsuse vastuvõtmine, finantsiliste võimaluste ja lahenduste kaardistamine, projekti koostamine renoveerimise tööde kohta, projekti põhjal hinnapakkumiste küsimine ning üldkoosolekul koostööpartneri valimine ja kinnitamine. 

Kortermaja renoveerimine - Duuabl

Rekonstrueerimistoetus

Korteriühistu saab kandideerida rekonstrueerimistoetusele. KredExi toetust perioodil 2022-2027 saab hakata taotlema. Lisainformatsioon koos taotlemise tingimustega leiab KredExi kodulehel

Lisaks toetusele leiab samalt veebilehelt ka renoveerimislaenu tingimused koos juhendiga. Hea on teada ka seda, et KredExi renoveerimislaenu on võimalik ka kombineerida rekonstrueerimistoetusega. Lisaküsimuste puhul saab konsulteerida nende esindajaga ning kaasata asjatundja ka üldkoosolekul arutelusse. Kindlasti ei ole KredEx Eestis ainuke laenu pakkuja ning erinevaid valikuid on mitmeid. Parima lahenduse peaks koos välja selgitama üldkoosolekul.

Kellele töö usaldada?

Duuabl rakendus on üle Eesti toonud kokku oma ala spetsialistid, alustades ehitajatest, santehnikutest kuni siseviimistlejateni välja. Selleks, et kõik lülid aga harmooniliselt koostööd teeksid, on seda kõike juhtimas Duuabl projektijuhid.

Duuabl Works projektijuhid vastutavad remonditööde alustamise ja lõpuni viimise eest. Nende tööülesannete hulka kuuluvad planeerimine, organiseerimine, juhtimine ja kontrollimine. Projektijuhid võtavad enda tiiva alla keerulised ja ajamahukad rakendusesisesed projektid, kuid oma päringu võib edastada ka otse Duuabl kodulehelt.

Leia Tegija Duuabl platvormilt!