Rääkisime Eesti Haldus OÜ tegevjuhi Janek Tobiga, millised on nende senised kogemused Handies rakenduse kasutamisel.

Kui suured on täna teie tööjõu probleemid?

Nagu kõigil Eesti ettevõtetel on ka meie ettevõttel tööjõu puudus väga suur. Ja see tekib just sellistel hooajalistel perioodidel kui ei saa ette ennustada ohtusid. Näiteks selle aasta kevadel, kus oli vaja eritellimust täita, kus suur ettevõte tellis oma rendipindade hoolduse ja tavapärase meeskonnaga ei olnud võimalust seda paindlikkust kliendile pakkuda, peab tunnistama, et üllatusena leidsin võimaluse neid inimesi läbi Handiese hankida. Tänase päeva seisuga on läbi selle aplikatsiooni ehk läbi Handiese võimalus omale inimesi juurde hankida meie kõigil tööjuhtidel. Annab võimaluse kliendi soovidele vastu tulla.

Kaua te tänaseks Handiest kasutanud olete?

Kahe kuu jooksul oleme katsetanud mitmel korral, kuna nüüdseks on meie jaoks hooajalised äkktööd natuke rahulikumaks jäänud, siis järgmist puhangut võime oodata sügisel puude lehtedega.

Millist tööde jaoks olete tellinud ja milliste tööde jaoks näete turgu tulevikus?

Meie ettevõte pakub koristus- ja haldusteenust juba 10 aastat turul ja kiire vajadus tekibki välikoristus sektoris, kus oleks vaja lisa abiväge, kes päästaks kriitilistest momentidest ära. Kindlasti oleks olnud abiväge vaja möödunud aasta talvel, sest selliseid mitte planeeritud lumekuhjad, mis öödega maha tulid.
Meie ettevõte pakub koristus- ja haldusteenust juba 10 aastat. Kiire vajadus lisa abiväel tekib välikoristus sektoris, kes päästaks kriitilistest momentidest ära. Kindlasti oleks olnud abikätt vaja möödunud aasta talvel, sest öödega tulid maha sellised mitte planeeritud lumekuhjad.

Mis on kõige tähtsamad väärtused, mida handiese kasutamisest saanud olete?

Väärtus iseenesest on loomulikult see, et saab täita oma lubaduse kliendile ja kõige tähtsam on see, et sa saad võtta endale julguse anda lubadusi, sest just meie sektoris vajatakse meid sellisteks töödeks, kus ei ole mõistlik kliendil endal säärast tööjõudu hoida. Sama näide nagu lume põhjal, siis ka meie ei suuda antud mehitatust hoida koguaeg selle piiri peale, et suudaksime kõik riskid ära maandada. Ja omada sellist võimalust, et meeskonda saab suurendada mõne klikiga, sellest paremat lahendust ei oskagi öelda.
Väärtus on see, et saab täita kliendile antud lubadusi ja mis kõige tähtsam, saab julguse anda lubadusi. Meie sektoris vajatakse meid sellisteks töödeks, kus ei ole mõistlik kliendil endal säärast tööjõudu hoida. Sama näide nagu lume põhjal, siis ka meie ei suuda antud mehitust hoida, et suudaksime kõik riskid ära maandada. Omada sellist võimalust, et meeskonda saab suurendada mõne klikiga, sellest paremat lahendust ei oskagi öelda.

Kuidas seni olete selliseid probleeme lahendanud?

Tavapäraselt, enne Handiese kasutamist, lahendasime tööjõu probleeme nii, et kas töödejuhtidel on olemas endal mingi andmebaas või juhutööde kontaktid, kellele helistatakse. Tihti lükataksegi tööd perioodidele, kus on võimalik oma tööjõuga lahendada või leitakse variandiks ületunnid, mis koormavad olemasolevat meeskonda ühel kindlal ajaühikul ja tõenäoliselt tehakse seda homse päeva arvelt.

Millise profiiliga ettevõttele oleks Handies vajalik?

Handiese kasutuse spekter on suhteliselt lai, pean silmas oskustöölisi ja kindlasti ka abimeeskonda, ei saagi konkreetselt välja tuua, et kellele seda rohkem tarvis on. Kindlasti võidavad need, kellel on inimressursi rohked ärid, nagu meil.

Nähes Eesti turgu, kui suur potentsiaal Handiesel Eesti kui ka maailma kontekstis võiks olla?

Võttes oma kogemuse järgi, meil käib kuu jooksul 30-40 töövestlust. Inimeste leidmine meeskonda on suhteliselt keeruline protsess, eriti meie sektoris. Võib tunduda, et hoolduskoristaja amet ei ole väga populaarne aga  noored oleks tõenäoliselt nõus selles sektoris tööd tegema, kui graafik oleks tehtud oma suva järgi ja Handies annab võimaluse valida, mis päeval teha tööd ja millal mitte. Tuleviku vaadates, selliste platvormide, mis ühendavad omavahel tööotsija ja teenusepakkuja, populaarsus tõuseb.