Tänapäeval ei ole just lihtne leida „head töömeest“ , kes oleks usaldusväärne ja pakuks kvaliteetset ning kliendi vajadustele vastavat teenust. Enamjaolt hakatakse kontakte otsima tuttavate või interneti vahendusel, mis võib osutuda ajakulukaks.

Tuttavate kaudu leitud kontaktid, ei pruugi olla kõige kättesaadavamad. Otsides vajaminevat töömeest  tuleks üldjuhul arvestada ooteajaga, sest kunagi ei saa kindel olla, et teenust osutav inimene seab sind endale prioriteediks. Veel tuleks arvesse võtta tõsiasja, et tuttavad võivad töömeest reklaamida sellepärast, et tunnevad inimest inimesena, kuid ise pole antud teenust kasutanud ja ei oska seega ka anda hinnangut töökvaliteedile.

Väiksemad tööd nagu ruumi remont või kodukoristus ei ole eelistatud suuremate teenuspakkujate seas. Kuldsete kätega tegijaid on vähe ja võimalusel võtavad nad ette suuremaid töid. Pingsalt otsides leiab tegija ka väiksemale tööle, kuid hind ei pruugi sõltuda töömahust. Seega tuleks uurida ja selgeks teha, mis oleks vajamineva töö umbkaudne väljaminek ning leida endale taskukohane tegija.
Töötegija leidmisel oleks soovituslik enne töö alustamist sõlmida leping, mis fikseeriks ära täpse töötasu, aja ja koha – selleks, et vältida võimalikke möödarääkimisi. Lisaks eelnevalt mainitule tuleks välja selgitada ka vastutuspiirid – kes mille eest vastutab, kui midagi peaks juhtuma ning kes korvab tekkinud materiaalse kahju.
Kui nüüd arvutada kokku, kui palju aega kulub töömehe leidmisele, siis võib mõnikord sellele kuluda pool päeva või rohkemgi ja töö tegemine on alles ees. Ilmselgelt on need võtted töömehe leidmiseks jäänud ajale jalgu tänase kiire elutempo juures ning aeg on kasutusele võtta uued tehnilised lahendused, mis aitavad kokku hoida meie kõige väärtuslikumat ressurssi – aega.