Enne konkreetse ettevõtlusvormi kasuks otsustamist tuleks tutvuda oma valikuvõimalustega. Valikut mõjutavad ennekõike kavandatav tegevusala ning sellega seotud riskid ja vajadused, aga samuti ka rahalised ressursid ja eesmärgid.

Üleüldse on erinevaid ettevõtlusvorme Eestis kuus: osaühing (OÜ), füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), aktsiaselts (AS), täisühing (TÜ), usaldusühing (UÜ) ja tulundusühistu (TuÜ). Neist enamlevinud on kolm esimest. Peamiselt erinevad ettevõtlusvormid üksteisest nõutava osakapitali suuruse ja sissemakse viisi osas asutajate arvu, osanike kohustuste ja vastutuse ning äriühingu juhtimise osas.

Ettevõtteid saab liigitada ka suuruse järgi: mikro- ja väikeettevõtted, keskmise suurusega ettevõtted ja suurettevõtted.

Ettevõtlusvormi (FIE ja OÜ) loomine

Kui tahad oma äriga alustada täiesti üksi, siis võid hakata nii füüsilisest isikust ettevõtjaks kui asutada osaühingu. FIE ettevõtlusvorm sobib ka juhul, kui sul on plaanis hakata äri ajama koos oma perega. Kuigi öeldakse, et sõbrad on meie valitud pere, ei sobi nemad paraku pereäri mudelisse, seega kui plaanid oma äri püsti panna koos mõne sõbraga, siis selleks sobivaim ettevõtlusmudel on OÜ.

Kui võrrelda asutamiskulusid, siis selgelt soodsam on FIE loomine. Füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise riigilõiv on 20 eurot. FIE-l puudub ka kohustuslik osakapital, seega FIEks hakkamise kulu ongi ainult 20 eurot.

Osaühingu asutamisel tuleb ettevõtte registrisse kandmise eest tasuda 200 eurot. Kui valida kiirmenetluse korras registrisse kandmine, on riigilõiv 265 eurot. Sellele lisandub kohustuslik osakapital, mis on minimaalselt 2500 eurot. Tõsi küll, selle maksmise saab mõnevõrra edasi lükata ning seda saab maksta mitmes osas. Loe, kuidas luua oma ettevõte.

Ettevõtlusvormide võrdlus

Minimaalne nõutav algkapital (€): puudub

Minimaalne nõutav asutajate arv: üks

Varaline vastutus: FIE vastutab kohustuste eest kogu oma varaga

Juhtimine: Juhtorganid puuduvad

Minimaalne nõutav algkapital (€): 2500

Minimaalne nõutav asutajate arv: üks

Varaline vastutus: Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest; kui osakapitali sissemakset ei ole veel tasutud, vastutab osanik osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses

Juhtimine: Osaühingu kohustuslik juhtorgan on juhatus; osaühingul peab olema nõukogu ainult siis, kui see on ette nähtud osaühingu põhikirjas

Minimaalne nõutav algkapital (€): 25 000

Minimaalne nõutav asutajate arv: üks

Varaline vastutus: Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest

Juhtimine: Aktsiaseltsil peavad olema juhatus ja nõukogu

Minimaalne nõutav algkapital (€): puudub; sissemaksete suurus määratakse ühingulepinguga

Minimaalne nõutav asutajate arv: kaks

Varaline vastutus: Osanikud vastutavad ühingu kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga

Juhtimine: Iga osanik või ühingulepinguga ette nähtud juhtima õigustatud osanik

Minimaalne nõutav algkapital (€): puudub; sissemaksete suurus määratakse ühingulepinguga

Minimaalne nõutav asutajate arv: kaks

Varaline vastutus: Vähemalt üks täisosanik vastutab äriühingu kohustuste eest kogu oma varaga; vähemalt üks usaldusosanik vastutab äriühingu kohustuste eest tehtud sissemakse ulatuses

Juhtimine: Kohustuslikud juhtorganid puuduvad

Minimaalne nõutav algkapital (€): 2500

Minimaalne nõutav asutajate arv: kaks

Varaline vastutus: Osanik ei vastuta isiklikult tulundusühistu kohustuste eest, kui pole kokku lepitud teisiti

Juhtimine: Üldkoosolek on ühistu kõrgeim organ. Juhatus on ühistu juhtorgan

Vastutus ja kohustused

Ilmselt suurim erinevus osaühingu ja füüsilisest isikust ettevõtja vahel on see, mil määral ettevõtja vastutab äritegevusega tekkinud kohustuste ees oma isikliku varaga.

OÜ osanik(ud) ei vastuta osaühingu kohustuste eest isiklikult, välja arvatud juhul, kui osakapital ei ole veel sisse makstud, millisel juhul vastutavad osanikud ettevõtte kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses. FIE aga vastutab äritegevuse käigus tekkivate kohustuste ees kogu oma isikliku varaga.

Ka ettevõtte juhtimine on OÜ ja FIE võrdluses erinev. FIE-na tegutsedes puudub ettevõttel kohustuslik juhtorgan. OÜ kohustuslik juhtorgan on juhatus. Kui põhikirja järgi on osaühingul ette nähtud nõukogu, peab ka see loodud olema.

Pärast registrisse kandmist

Olles end registreerinud FIE-ks, võib äritegevust alustada kohe. Eraldi pangakontot looma ei pea, sobib eraisiku pangakonto.

Selleks, et OÜ saaks ametlikult tööd alustada, tuleb ettevõttele avada eraldiseisev pangakonto. Sinna tuleb kindlaks määratud aja jooksul maksta ka osakapital. Kui osakapital maksti ettevõtet registreerides, siis laekub see avatud pangakontole. Ilma äriregistrist saadud registrinumbrita ei ole võimalik ettevõttele kontot avada.

Kui osaühingu eeldatav aastane käive ületab 40 000 eurot, tuleb see maksu- ja tolliametis registreerida käibemaksukohustuslaseks ja kui on plaanis kedagi tööle võtta, tuleb töötaja tema esimesel päeval registreerida töötamise registris. Juhul kui ettevõte hakkab tegelema erinõuetega tegevusalal, tuleb omavalitsuselt või vastavalt riigiametilt taotleda tegevusluba või litsents. Registreerides ettevõtte e-äriregistris, saab nimetatud sammud kõik registreerimisprotsessi jooksul ära teha.

Lisa oma ettevõte Duuabl platvormile!