Muutuvas maailmas muutub ka see, kuidas suhtume töösse ja selle tegemisse. Üha enam pööratakse tähelepanu sellele, et luua meeldiv ja soodne töökeskkond, mis soodustaks produktiivsust, aga annaks tööpäeva jooksul ühtlasi ka võimaluse korraks aeg maha võtta. Vaatame, kuidas sisedisain mõjutab produktiivsust ja meeleolu.

Valgus ja värvid

Esimene ja võibolla kõige olulisem faktor töötamist toetava töökoha juures on sobiv valgus. Ideaalis võiks töökohal olla rikkalikult loomulikku päevavalgust. Arusaadavalt ei ole kõigis kontorites seda võimalik korraldada. Sellisel juhul tuleks panustada võimalikult loomulikku valgust inimteerivate valgustite paigaldamisesse. Üldiselt tasub tööruumides vältida hämarust, sest meie kehad on loodud selliselt, et hämarus soodustab puhkamist ja võib produktiivsusele mõjuda hävitavalt.

Teine oluline aspekt töötegemist soodustava keskkonna loomisel on värvid, mida tööruumides kasutatakse. Igal värvil on inimestele erinev mõju. Mõni värv annab kindlustunnet, mõni teine jälle on ergutava toimega. Seda nimetatakse värvipsühholoogiaks.

Kuidas mõjuvad erinevad värvid?

Sinised toonid tekitavad usaldust ning kindlus- ja rahutunnet. Rohelised toonid soodustavad tundeid kasvamisest, stabiilsusest ja turvalisusest. Punased toonid tekitavad võimukust ja elevust või kiindumust. Lillad toonid mõjuvad suursuguselt, külluslikult või väärikalt. Kollased toonid mõjuvad optimistlikult, õnnetunnet ja soojust pakkuvalt. Oranžid toonid annavad energiat, ambitsiooni.

Kuigi esmapilgul võib jääda mulje, et värvipsühholoogia on väga lihtne ja sirgjooneline, tuleks värvikasutus tegelikult põhjalikult läbi mõelda, sest nendel samadel värvidel võib olla ka negatiivne mõju. Näiteks võib punane värv tekitada ka ohutunnet ja kollane ettevaatlikkust. Niisiis on mõistlik värvide lisamisega tööruumidesse alustada pigem tagasihoidlikult, vaadata, kuidas miski mõjub ja aegamisi lisada rohkem või julgemaid toone.

Taimed tuppa (ja õue)

Õhukvaliteet tööruumis on oluline nii töötaja tervise kui tema tehtava töö kvaliteedi hoidmiseks. Selleks on soovitatav tuua tuppa natuke rohelust taimede näol. Teatavasti aitavad taimed puhastada õhku, luues meeldivama mikrokliima. Lisaks mõjub tuppa toodud elusloodus rahustavalt ja tujutõstvalt. Kuigi Eesti suvi on võrdlemisi lühike, tasub mõelda ka võimalusele ilusa ilmaga õues töötada.

Ära alahinda puhkehetke

Olgugi, et tööaeg on mõeldud töötamiseks, on ka kõige tublimatel töömesilastel vaja tööpäeva jooksul hetki aja maha võtmiseks, lõunatamiseks, jalgade sirutamiseks, kolleegidega jutu ajamiseks või lihtsalt ekraanist puhkamiseks. Sellisteks hetkedeks võiks olla eraldi ruum või ruumid, kus on sama hästi läbi mõeldud valgustus ja värvilahendus kui tööruumides. Et aidata töötajatel puhkehetkest viimast võtta, võiks pakkuda näiteks lauatennise, -jalgpalli või mõne muu mängu võimalust.

Eelnimetatule lisaks, võib väike, kuid võimas lisand töö- või puhkeruumis olla kunst. Hoolikalt valitud ja paigutatud kunstiteosed võivad aidata nii aja maha võtmise kui loovuse tõstmisega. Samuti võivad need olla katalüsaatorid sügavatele ja edasiviivatele vestlustele kolleegide vahel. Suuremas kontoris näiteks võib sissekäigu juurde paigutatud teos mõjuda töötajatele igahommikuse rõõmsa tervitajana.

Kui ise ei oska, küsi nõu

Mõnusa ruumi loomine võib olla lihtne kui lapsemäng, kui sul on selle peale annet ja aega. Kõigil seda paraku ei ole. Sellisel juhul on mõistlik leida sisedisainer, kes aitab kaardistada sinu vajadused ja aitab luua täpselt sellise töökeskkonna, kus sinul ja su kolleegidel on töötegemine mitte nõme kohustus vaid tore väljakutse. Sellise disaineri või disaini teostaja leiad tõenäoliselt Duuabl platvomilt!