Kes toimetavad Duuabl (endise Handiese) kulisside taga? Järgmisena tutvustame teile meeskonna kõige värskemat liiget, Annikat! Annika on Duuabl Kogukonnajuht ja hoolitseb igapäevaselt platvormil esindatud Tegijate heaolu eest ning aitab omavahel kokku viia töö ja õige Tegija.

Miks otsustasid Duuabl meeskonnaga liituda?

Mind kõnetas ettevõtte kontseptsioon ja tema potentsiaal. Kindlasti ei saa mainimata jätta siinseid inimesi ja ettevõtte mõnusat kultuuri. Mulle meeldib horisontaalne, vaba ja tegus õhkkond. Duuabl kultuuri loovad inimesed ise ja kõigile antakse võimalus kaasa rääkida.

Eduka meeskonna võtmeteguriteks on suhtlus, koostöö ja tahe midagi ära teha. Üksteise toetamine ja märkamine. Ükskõiksusel ei ole kohta, kuid lõbus peab ka olema!

Õpin iga päev midagi uut!

Duuabl kogukonnajuhi roll annab mulle võimaluse kasvada ja areneda. Uute teadmisete omandamine igapäevaselt on motiveeriv. Meil ei tehta tööd lihtsalt töö tegemise või kasumi tagaajamise pärast.

Inimesed tahavad reaalselt midagi paremaks muuta ja midagi ägedat ära teha. Duuabl liikmena, saan aidata Tegijatel rakendada nende oskusi ja viia neid uute klientidega kokku. Teadmine, et olen muutnud midagi paremaks või lihtsamaks, innustab mind veelgi enam pingutama.

Tuleb võtta vastutus oma heaolu eest

Soovin, et inimesed võtaksid suurema vastutuse oma tööalase heaolu eest. Olla sõltumatu ja kontrollida ise oma käekäiku. Usun, et kui teed seda, mis sulle meeldib ja teed seda kohas, kus sind hinnatakse, on töö tegemine puhast rõõm.

Ootan juba põnevusega Duuabl Tegijate kogukonna kaasamist ning meistrite heaolu suurendamist läbi põnevate koolituste ja preemiasüsteemi. Duuabl muudab töö tegemise maailma.

Annika Orusalu - Handiese kogukonnajuht