Üha enam kogub roheline mõtteviis populaarsust ehitusvaldkonnas ja eraldi tähelepanu väärivad sisetöödeks ettenähtud värvid. Inimesed veedavad suure osa oma ajast siseruumides, mille tõttu on ruumide sisekliima pere heaolu seisukohalt ülimalt oluline. Mis eeliseid pakub keskkonnasõbralik värv ja millest tasub kaarega mööda minna?

Paljudes ehitusmaterjalides ja viimistlusvahendites sisalduvad kemikaalid võivad olla kahjulikud nii tervisele kui ka keskkonnale. Mõned ained võivad põhjustada vähki, mõjutada hormoonsüsteemi, põhjustada allergiaid ja ärritust või kahjustada laste arengut. Mõned neist võivad olla keskkonnas väga püsivad ja bioakumuleeruvad.

Bioakumulatsioon on nähtus, kus organismi kogunevad toksilised ained suurema kiirusega kui need ainevahetuse käigus organismist eritatakse.

Seintele uus värv

Sisetöödeks ettenähtud värvid, lakid ja liimid võivad sisaldada ohtlikke aineid. Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) mida kasutatakse värvides või lakkides lahustina, on ained, mis lenduvad värvimise ajal ja järel. Mida väiksem on LOÜ number, seda ohutum on värv inimesele.

Mõeldes lastetoa seinavärvi peale, võib valiku langetamisel kaalukaussi kallutada värvipoti olev märgistus ‘’lihtne hooldada’’ või ‘’pesemiskindel.’’ Kuid kahjuks tulenevad need lubadused enamasti värvi sünteetilisest olemusest ja toovad mugavuse arvelt ohvriks terve pere tervise.

Värvi- või lakiaurude sissehingamise korral võib esineda tervisehäireid nagu iiveldus, väsimus, peavalu, naha ja silmade ärritus. Tootjad on kohustatud pakendile märkima lenduvate orgaaniliste ainete koguse (grammi liitri kohta).

Vaata ka näpunäiteid seina värvimiseks Duuabl blogist

Keskkonnasõbralik alternatiiv plastile

Plastvärvide kasutamisele pakuvad alternatiivi erinevad sünteetikavabad, looduslikul koostisel baseeruvad värvid. Naturaalsete savivärvide koostises ei ole aineid, mis võiks tekitada allergilisi reaktsioone ning neist ei eraldu mürgiseid ühendeid. Samuti on savivärvid hingavad ja reguleerivad kodu sisekliimat, hoides ära liigniiskuse või hoopis liiga kuiva õhu tekke.

Kuigi siseviimistlus ja seinavärv on remondiprojekti juures enamasti üks väiksematest kulutustest, satub värvi valik enamasti projekti viimasesse ossa, kus eelarve on sisuliselt juba ära kulutatud. Kuna looduslikel ökovärvidel on eksklusiivne ja kallis maine, ei tule see variant esimese asjana mõttesse. Pigem tundub ahvatlev valida turu kõige soodsam toode. Need ajad on aga möödas – vali keskkonnasõbralik värv!

Kasulikud nipid

  • Kodu renoveerimisel ja sisustamisel on oluline meeles pidada, et kõik materjalid või tooted, mida kasutate võivad sisaldada kemikaale.
  • Lugege toote etiketil olevaid ohusümboleid ja hoiatusi ning kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendile.
  • Kasutage siseruumides ainult siseruumides kasutamiseks mõeldud ehitusmaterjale ja viimistlusvahendeid.
  • Märka tootjapoolseid kasutusjuhiseid – eriti jäätmekäitluse, keskkonna- ja tööohutuse osas. Kas jääke suunatakse viima ohtlike kemikaalide kogumispunkti? Kas toote kasutamisel soovitatakse kanda kaitsekindaid?

Pea nõu Duuabl projektijuhiga või kutsu appi Duuabl Tegija!