Kas küttearved on märgatavalt kasvanud? Alati ei ole kurjajuureks vaid elektrihinna tõus, probleemiks võib osutuda hoopis hooldamata kütteseade. Selgitame selles postituses välja, miks, kuidas ja millal oma kütteseadme peaksid ära hooldama. 

Õhksoojuspumba hooldamine

Õhksoojuspumbad on Eestis üsna levinud, sest neid on lihtne paigaldada ja kasutada. Õhksoojuspumbad on ka võrdlemisi taskukohased.

Õhksoojuspumpa tuleb regulaarselt puhastada ning vajadusel vahetada ka  filtreid ning vähemalt kord 2 aasta jooksul tuleks kaasata ka asjatudja. Spetsialist peaks tegema suurema hoolduse ja kontrolli, mis kujutaks endast seadme puhastamist seestpoolt. Õhksoojuspumba pesemisel kasutatakse spetsiaalset vahendit, millega masinat seest loputatakse. Seadet saab väljast puhastada suruõhu ja harjaga. 

Meeles tasub pidada seda, et ka näiliselt korras soojuspumba peaks laskma asjatundjal iga paari aasta tagant üle vaadata. Kuidas saada aru, et soojuspumbal võib midagi viga olla? Sellest annab enamasti märku tavapärasest valjem heli ning see, kui soojuspump ei anna enam sooja. Viimase puhul peaks esmalt kontrollima filtreid, probleem võib seisneda vahetama ning määrdunud filtris. Asjatundja tuleks kindlasti kutsuda ka siis, kui seade annab tavapärasega võrreldes rohkem kondensaati välja. 

Õhksoojuspump - Duuabl

Gaasikütteseadmed

Gaasiseadmed kasutavad enamasti ära ka kondensaadist tuleva soojuse, seega on see säästlik valik. Kindlasti peab silmas pidama seda, et gaasiseadmete hooldust võib teha ainult asjatundja. 

Kuna gaasiseadme korstnast väljub vaid veeaur, püsib korsten enamasti puhas. Probleemkohad võivad seisneda näiteks seadme valesse lõõri ühendamises, ventilatsioonis ja  katkises torustikus või ühenduskohas. Ohumärkideks võivad olla näiteks kollakas leek seadmes, pruunikaks määrdunud lagi seadme kohal või muu tavapärasest erinev hääl või märk. Kuna gaasiseadet tohib hooldada ja parandada vaid spetsialist, peaks ohumärkide tekkimisel pööruduma koheselt asjatundja poole, kes oskab seadet kontrollida ning tuvastada probleemkoha.

Soovitame gaasiseadet järjepidevalt hooldada, sest see tagab pikema eluea ja ennetab remondikulude tekkimist. Hooldamine ei aita kaasa vaid seadme tervisele vaid tagab ka ühtlase gaasikulu. Hoolduse peaks tellima vähemalt kord aastas, siis vahetatakse vajadusel mõned osad välja ning puhastatakse seade.

Õhk-vesi soojuspump

Nii nagu ka teiste seadmete puhul, peaks õhk-vesi soojuspumpa regulaarselt hooldama. See tagab pikema eluea ning aitab hoida küttearved minimaalsed. 

Õhk-vesi soojuspumpa peab kontrollima vahetult enne ja peale kütteperioodi. Jälgima peaks mudafiltri seisukorda ning vajadusel seda puhastama, unustada ei tohi ka seadme üleüldist seisukorda ning kontrollima, et sissetuleva õhu võre juurde poleks tekkinud ummistust. 

Hoolduseks peaks spetsialisti kutsuma vähemalt korra 2-3 aasta jooksul. Kindlasti peaks kaasma asjatundja, kui seade teeb tavalisest valjemat häält. Spetsialist puhastab filtrid, kontrollib ja eemaldab lekked ning kontrollib rõhuklappide ja vasturõhu seisukorda. Hoolduse alla kuulub ka torude isolatsiooni kontrollimine. Probleemid torude soojustusega on tavaliselt suurimaks liigse energiakulu põhjustajaks.

Maasoojuspump

Maasoojuspumba filtrite puhastamiseks ei pea kutsuma spetsialisti. Mudafiltreid tuleks vahetada iga kahe aasta tagant ning seda saab seadme omanik ise teha. Selleks, et maasoojuspump ei kasvataks liigselt küttekulusid, peaks seadme eelnevalt seadistama. Asjatundja tuleks kaasata korra iga aasta kuni kolme aasta tagant. Spetsialist peaks üle vaatama elektrilised seadmed, ühendused, puhastama hüdraulika ning vahetama välja katkised osad.

Päikesepaneelid

Päikesepaneelide paigaldamiseks ja hoolduseks tuleb kindlasti kaasata asjatundja. Katkine paneel takistab kogu ülejäänud süsteemi tööd. Päikesepaneelide puhul on seega väga tähtis ühenduskohtade kontrollimine. Päikesepaneelid on üldiselt üsna hoolduse vabad ning taluvad erinevaid temperatuure ja ilmastikuolusid hästi. Isegi talvel ei soovitata paneele alati lumest puhastada, sest nende tootlikkus on nii väike ja ei tasu riskida paneelide vigastamisega.

Päikesepaneelid - Duuabl

Radiaatorid ning küttesüsteemide torustikud

Põranda- või radiaatoritega küttesüsteemi (seotud maakütte, õhk-vesi soojuspumba või elektriküttega) peaks laskma üle vaadata iga 7-10 aasta tagant. Torustike puhastamise vajadus on üsna personaalne ja sõltub suuresti vee karedusest. Katlakivi tekkimisel väheneb ka radiaatorite 

soojusväljastus. Kui radiaator ei soojene ühtlaselt võib olla tegemist üleliigse õhuga radiaatoris või ummistusega, kaasama peaks asjatundja. Kui radiaator ei soojene võib olla ventiil kinni ununenud või umbes, kui ventiil on lahti, aga seade endiselt ei soojene, peaks kutsuma spetsialisti. Asjatundja tuleks ka kaasata, kui torudel või radiaatoritel on märgata leket või oksüdeerumist, mõnikord piisab sellistel puhkudel remondist, kuid halvemal juhul peab küttesüsteemi sootuks välja vahetama. 

Kokkuvõte

Kõik kütteseadmed vajavad aeg-ajalt hooldust või väikest kontrolli. Hooldatud seadme eluiga on pikem ning küttekulud väiksemad. Parima lahenduse saavutamiseks, soovitame konsulteerida asjatundjaga. Kas otsid kütteseadme paigaldajat või hooldajat?

Abikäed on vaid paari kliki kaugusel Duuabl platvormil!