Korralik soojustus aitab hoida kokku küttearvetelt ning on tähtis komponent hea sisekliima loomisel. Selles postituses anname ülevaate, kuidas märgata probleeme soojustuses ning räägime erinevatest soojustusmaterjalidest ja soojustamisel tekkivatest probleemsetest kohtadest. 

Mis on külmasillad?

Külmasillad on kõrge soojusjuhtivusega piirkonnad konstruktsioonis. Kuna soe õhk liigub külmema poole, tekitavad külmasillad efekti, kus soe õhk liigub majast välja ning hoone küttekulud kasvavad märgatavalt. Külmasilla ennetamiseks peaks hoone soojustamisel kaasma asjatundjad, kes oskavad hoiduda külmasildade tekkimisest.

Mis on termopildistamine?

Termopildistamine on ehitusvaldkonnas üsna laialdaselt levinud võte, mis  aitab hoones leida soojuslekked ning kontrollida välisseinte soojapidavust. Termopildistamiseks on vaja kutsuda asjatundja ning seda on soovitatav planeerida miinuskraadidega perioodile. 

Termopildistamine - Duuabl

Soojustusmaterjalid ning nende kasutamine

Hea soojustus aitab hoida energiat ja raha kokku. Soojustamisel peaks arvestama erinevate ehitusmaterjalide omadustega ning juhinduma täpselt soojustamise nõuetest. Maja soojustamise puhul on üheks suurimaiks soojuskao kohaks katus. Pööningu ja laepealse soojustamine võib võtta lausa poole terve maja soojustamise eelarvest, sest soe õhk liigub üles ning halvasti soojustatud katuse ja laepealse kaudu hoonest välja.

Soojustusmaterjale on palju erinevaid alates kivivillast kuni vahtplastini. Soojustusmaterjali valik tuleneb suuresti hoone materjalist. Puitmaja puhul tuleb kasutada mineraalvilla, sest puit on hingav materjal. Puitfassaadi puhul on tavaliseks vaatepildiks kaks kihti plaatvilla, mis ei kattu ja on omavahel seotud. Hiljem kaetakse see ka tuuletõkkeplaadiga. Tuuletõkkeplaadi puhul on tähtis jälgida ühenduskohtade liitekohti, sest see on suur soojuskao tegur. Ventileerivad fassaadid vajavad ka tuulutusvahet, selleks, et konstruktsiooni ei koguneks liigset niiskust. 

Kivimajade ja krohvfassaadi puhul kasutatakse tavaliselt kivivilla plaate, vahtplasti või mineraalvilla. Parima lahenduse jaoks peaks kindlasti kaasama ka asjatundja, kes oskab oma kogemuse põhjal Sulle parima lahenduse pakkuda, sest soojustamise maailmas on üsna palju valikuid.

Mida vältida soojustamisel?

Hoone soojustus mõjutab inimesi igapäevaselt ning raha ja energia kokkuhoiu mõttes peaks maja kohe alguses õigesti soojustama. Valed soojustuse võtted võivad olla ka niiskuskahjustuste ning hallituse taga. Millised on mõned levinumad vead, mille otsa soojustamisel komistatakse?

Esimene suur komistuskivi on kindlasti selge pildi puudumine. Kui Sul puudub soojustamise valdkonnas kogemus, peaks kindlasti kaasama asjatundja, kes oskab nõu ja jõuga toetada. Kogemusteta hobikorras ehitaja võib teha vigu, mis hiljem kallilt kätte maksavad. 

Teiseks suureks veaks võib saada valelt poolt soojustamine. Üldiselt soojustatakse väljastpoolt sisse, kuid esineb ka erandeid. Seestpoolt soojustades võib jääda vee kondenseerumispunkt liialt välisseina lähedale, mis põhjustab omakorda liigniiskuse karkassis. See võib lõppeda hoone hallitamisega, kuid see loob ohtliku keskkonna, kus ei ole hea elada.

Soojustamisel ei tasu valida soojustusmaterjali pelgalt hinna järgi, esmatähtis on kindlasti selle materjali sobivus ülejäänud hoonega ning soojapidavus.

Kaasama peab kindlasti asjatundjad, kes valdavad õigeid töövõtteid ning teavad millele tähelepanu pöörata.

Kokkuvõte

Hoone soojapidavus on üks suurimaid energiakulu faktoreid. Iga hoone on unikaalne, millele peab lähenema oma võtetega ja kasutama vastavaid soojustusmaterjale. Need, kes pole soojustusmaailmas nagu kala vees, peaks kaasama ka spetsialisti. Kas vajad abikäsi soojustamisel või soovid asjatundjaga konsulteerida?

Abikäed on vaid paari kliki kaugusel Duuabl platvormil!