Meil on hea meel teatada, et käivitame alates 13. oktoobrist Duuabl preemiaprogrammi, millega hakkavad kõik Tegijad lisaks töötasule teenima DUAB tokeneid. Preemiaprogrammi eesmärk on väärtustada Duuabl kogukonda ning jagada nendega ettevõtte edu. Kui Duuabl saavutab ükssarvikustaatuse (ehk väärtuse miljard eurot), läheb kõigi tokeniomanike vahel sellest jagamisele kuni 10% ettevõttest või kuni 100 miljonit eurot. Päriselt.

Duuabl CEO Tavi Maastik sõnab, et suuri asju ei tehta kunagi üksi: “Duuabl Tegijad on meie eduloos sama suured osalised kui näiteks ettevõtte töötajad. Tänutäheks anname neile võimaluse saada osa meie kasvust ning investeerida tööga iseenda tulevikku. IT-sektoris kasutatakse töötajate motiveerimiseks osaluse jagamist juba ammu. See on üks suur-suur aitäh, et nad aitavad meil ehitada maailma parimat mobiilset tööjagamisplatvormi!”

Kui Duuabl väärtus ületab maagilise miljardi euro piiri, läheb sellest kuni 100 miljonit tokeniomanike vahel jagamisele vastavalt panusele ehk kogutud tokenite arvule. See annab kõigile Duuabl Tegijatele lisaks võimalusele teenida korralikku töötasu, ka kaasaegse investeerimislahenduse, millega kindlustada oma tulevikku.

Duuabl CEO Tavi Maastik ja Koos.io asutaja Taavi Kotka
Duuabl CEO Tavi Maastik ja Koos.io asutaja Taavi Kotka

Praegu on DUAB tokenite teenimiseks kaks võimalust:

 • Tegija teenib 30 DUAB tokenit iga positiivselt lõpetatud töö eest;
 • Tegija teenib 30 DUAB tokenit iga uue kliendi platvormile toomise eest pärast seda, kui klient on platvormil lõpetanud oma esimese töö tellimuse.

Tulevikus lisandub preemiaprogrammi veelgi enam tokenite teenimise võimalusi. Muidugi saavad Tegijad töö eest ka edaspidi kohest ettenähtud tasu – tokenid on sellele tasule vaid boonuseks.

Innovatiivne preemiaprogramm sünnib koostöös Taavi Kotka asutatud ettevõtte KOOS.io-ga. Kõik tokenid laekuvad Tegijate KOOS kontole, mis avatakse tokeniõiguslikele kasutajatele pärast oma profiiliandmete sisestamist ja tokenite aktsepteerimist. KOOS.io-s saavad kasutajad oma tokenite arvu reaalajas jälgida.

KOOS.io on tokenipõhine huvirühmade premeerimise ja motiveerimise platvorm, mis aitab ettevõtetel oma tuleviku edu jagada kõigi inimestega, kes on sellesse panustanud. KOOS.io lahendus on välja töötatud koostöös juhtivate tehnoloogiaõiguse ekspertidega, et tagada vastavus Euroopa Liidu ja Ühendkuningriikide õigus- ja maksuraamistikuga.

Tokeneid saab teenima hakata kohe 13. oktoobrist. Värsketele tokeniomanikele saadame kogu asjassepuutuva informatsiooni ka e-postile.

Duuabl meeskond
Duuabl meeskond, kes selle kõik reaalsuseks tegi

Korduma kippuvad küsimused

 • Mis asjad tokenid üldse on?

Token on juriidiliselt siduv digitaalne üksus, millega registreeritakse Tegija poolt tehtud väärtustegevus (näiteks edukalt tehtud töö) ning seotakse Tegijaga, mille alusel teostatakse tulevikus programmi eesmärgi saavutamisel tehakse Tegijale väljamakse või antakse osalus.

 • Mis on DUAB token?

DUAB token on instrument kõikide Duuabl Tegijate premeerimiseks, kes panustavad Duuabl platvormi kasvu, millega loome võimaluse saada reaalselt osa platvormi edust ja tulevikuväärtusest. Selle väärtus ei tule tehtud töö tasu arvelt, samuti ei muuda tokeni omamine Tegijaid Duuabl osanikeks. Kui Duuabl saavutab ükssarvikustaatuse (ehk väärtuse miljard eurot), läheb kõigi tokeniomanike vahel sellest jagamisele kuni 10% ettevõttest või kuni 100 miljonit eurot.

 • Kuidas ma saan DUAB tokeneid teenida?

Praegu on DUAB tokenite teenimiseks kaks võimalust:

 • Tegija teenib 30 DUAB tokenit iga positiivselt lõpetatud töö eest;
 • Tegija teenib 30 DUAB tokenit iga uue kliendi platvormile toomise eest pärast seda, kui klient on platvormil lõpetanud oma esimese töö tellimuse.

Tulevikus lisandub preemiaprogrammi veelgi enam tokenite teenimise võimalusi. Muidugi saavad Tegijad töö eest ka edaspidi kohest tasu – tokenid on sellele vaid boonuseks. See, mille eest tokeneid jagatakse, on ajas muutuv ning kehtib see premeerimise kord, mis on välja toodud meie kodulehel.

 • Kus ma oma DUAB tokeneid näha saan?

Kõik tokenid laekuvad Tegijate KOOS.io kontole, mis avatakse tokeniõiguslikele kasutajatele pärast tokenite aktsepteerimist ja oma profiiliandmete sisestamist. Tegijad saavad oma tokenite arvu jälgida KOOS.io-s või Tegijate rakenduses.

 • Millal 100 miljonit tokeniomanike vahel jagamisele läheb?

Tokenite väärtus realiseerub kohe (ja ainult) siis, kui Duuabl’ist saab ükssarvik ehk ettevõtte väärtus ületab miljardi euro piiri. Kõigi tokeniomanikest Tegijate vahel läheb jagamisele kuni 100 miljoni euro väärtuses raha ehk kuni 10% ettevõttest.

 • Kui palju DUAB token väärt on?

DUAB tokeni väärtus sõltub sellest, kui palju tokeneid Tegijad ükssarvikustaatusesse jõudmise hetkeks teeninud on. Kui tokeneid on välja antud 10 000, on iga tokeni väärtus 10 000 eurot. Kui tokeneid on välja antud miljon, on iga tokeni väärtus 100 eurot.

 • Kas tokeniomanikud saavad Duuabl osanikeks?

DUAB token on optsiooni-laadne instrument, aga mitte päris osalus ehk Tegija ei saa tokenit teenides automaatselt Duuabl osanikuks. Küll on selle omanikel juriidiliselt siduv õigus Duuabl tulevikuedule. Miljardiettevõtteks saamisel makstakse see õigus välja rahas või osaluses. Kui tokenid makstakse välja osaluses, siis jah, kõik tokeniomanikud saavad ka osanikeks.

 • Kui palju iga tokeniomanik raha või osalust saaks?

Iga tokeniomaniku n-ö saak 100 miljonist sõltub sellest, kui suur osakaal talle tokenite koguarvust kuulub. Kes on lõpetanud ühe töö, on teeninud 30 tokenit. Kes on lõpetanud 100 tööd, on teeninud 3000 tokenit ja saab 100 korda suurema preemia. Tokenite lõplik väärtus sõltub sellest, kui palju tokeneid nende realiseerimishetkeks välja jagatud on.

 • Kas Duuabl’i ükssarvikuks saamine on üldse realistlik?

Kahtlemata! Duuabl on kõigest aastase turulolekuga saatnud kiire edu ning järgnevatel aastatel keskendume hoogsalt uute turgude vallutamisele. Eestit nimetatakse põhjusega ükssarvikute kodumaaks – neid sünnib siin inimese kohta rohkem kui kuskil mujal Euroopas. Enne ükssarvikuks saamist ei tehta tokeni omanikele väljamakseid ega ei jagata osalusi.

 • Miks Duuabl seda teeb?

Suuri asju saab teha vaid üheskoos. Me usume, et meie kasutajad ja kogukond on meie edu pant ning tahame neid selle eest tänada.

 • Kus konks on? Kas see on mingi püramiidskeem või pettus?

Ei ole. Tokenid võivad inimestes küsimusi tekitada, sest tegemist on uue instrumendiga, mis pole laiemale üldsusele veel tuttav. Samas kasutavad petturid ka telefone ja sularaha, aga ometi ei pea me iga telefonikasutajat suliks. Tokenid on innovatiivne lahendus, mille potentsiaali on näinud lugematud mainekad ettevõtted üle maailma nagu Nike, NBA, aga ka meie oma Levila.

 • On see ikka seaduslik?

Jah, muidugi. Teeme tokenite pakkumisel koostööd KOOS.io-ga, kelle lahendus on välja töötatud koostöös juhtivate tehnoloogiaõiguse ekspertidega ning vastab Euroopa Liidu ja Ühendkuningriikide õigus- ja maksuraamistikule.